Algemene Voorwaarden

 

 ALGEMENE VOORWAARDEN

-----

Overzicht

We bieden deze website, inclusief alle informatie, tools en diensten die beschikbaar zijn op deze site, aan u, de gebruiker, aan op voorwaarde dat u akkoord gaat met alle voorwaarden, bepalingen, beleid en kennisgevingen die hier worden vermeld.

Door het bezoeken van onze site en / of de aankoop van iets van ons, je bezighouden met onze "Service" en gaat ermee akkoord gebonden te zijn aan de volgende algemene voorwaarden ( "Terms of Service", "Voorwaarden"), met inbegrip van de aanvullende voorwaarden en het beleid waarnaar hierin wordt verwezen en / of via een hyperlink beschikbaar. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle gebruikers van de site, met inbegrip van maar niet beperkt tot gebruikers die browsers, leveranciers, klanten, handelaars en / of medewerkers van de inhoud.

Lees deze Servicevoorwaarden zorgvuldig door voordat u toegang zoekt tot of gebruik maakt van onze website. Door de toegang tot of het gebruik van een deel van de site, gaat u akkoord met deze Servicevoorwaarden gebonden te zijn. Indien u niet akkoord gaat met alle bepalingen en voorwaarden van deze overeenkomst, dan kunt u geen toegang tot de website zoeken of gebruik maken van diensten. Indien deze Servicevoorwaarden worden beschouwd als een aanbod, is de aanvaarding uitdrukkelijk beperkt tot deze Servicevoorwaarden.

Alle nieuwe functies of tools die worden toegevoegd aan de huidige webwinkel zijn eveneens onderhevig aan de Servicevoorwaarden. U kunt de meest recente versie van de Servicevoorwaarden op elk gewenst moment op deze pagina vinden. Wij behouden ons het recht voor om te verwerken, te wijzigen of te vervangen van een deel van deze Servicevoorwaarden door het plaatsen van updates en/of wijzigingen op onze website. Het is uw verantwoordelijkheid om deze pagina regelmatig te controleren op wijzigingen. Uw voortgezet gebruik van of de toegang tot de website naar aanleiding van de bekendmaking van eventuele wijzigingen betekent acceptatie van deze wijzigingen.

Onze winkel wordt gehost op Shopify Inc. Ze bieden ons het online e-commerceplatform waarmee we onze producten en diensten aan u kunnen verkopen.

ARTIKEL 1 - ONLINE WINKELVOORWAARDEN

Door akkoord te gaan met deze Servicevoorwaarden, verklaart u dat u ten minste meerderjarig bent in uw staat of provincie waar u woont, of dat u meerderjarig bent in uw staat of provincie en dat u ons toestemming hebt gegeven om sta een van uw minderjarige gezinsleden toe om deze site te gebruiken.
Je mag onze producten niet gebruiken voor illegale of ongeoorloofde doeleinden of gedurende het gebruik van de Dienst, de wetten van jouw rechtsgebied overtreden (inclusief maar niet beperkt tot het auteursrecht).
Je mag geen wormen of virussen of code van een destructieve aard verspreiden.
Een inbreuk op of schending van een van de voorwaarden zal resulteren in een onmiddellijke beëindiging van uw diensten.

ARTIKEL 2 - ALGEMENE VOORWAARDEN

Wij behouden ons het recht voor om diensten te weigeren aan een ieder om welke reden dan ook op elk gewenst moment.
Je begrijpt dat jouw informatie (creditcardgegevens niet inbegrepen) ongecodeerd kan worden overgedragen en (a) overdracht via verschillende netwerken kan betreffen, en (b) wijzigingen om te voldoen aan en aan te passen aan de technische vereisten van aangesloten netwerken of apparaten. Creditcardinformatie wordt altijd gecodeerd tijdens de overdracht over netwerken.
Je gaat ermee akkoord om niets te reproduceren, dupliceren, kopiëren, verkopen, wederverkopen of exploiteren van enig deel van de Dienst, het gebruik van de Dienst, of de toegang tot de Dienst of van enig contact op de website via welke de Dienst wordt verricht, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van ons.
De koppen die in deze overeenkomst zijn opgenomen zijn alleen gebruikt voor het gemak en zullen deze Voorwaarden niet beperken of anderszins aantasten.

ARTIKEL 3 - JUISTHEID, VOLLEDIGHEID EN ACTUALITEIT VAN DE INFORMATIE

Wij zijn er niet verantwoordelijk voor als informatie op deze site niet juist, volledig of actueel is. Het materiaal op deze site is uitsluitend bedoeld voor algemene informatie en mag niet worden ingeroepen of als de enige basis worden gebruikt voor het nemen van beslissingen zonder overleg met primaire, nauwkeuriger, vollediger of meer actuele informatiebronnen. Het vertrouwen op het materiaal op deze site is op eigen risico.
Deze site kan bepaalde historische informatie bevatten. Historische informatie, per definitie, is niet actueel en is uitsluitend bedoeld voor jouw referentie. Wij behouden ons het recht voor om de inhoud van deze site op elk moment te wijzigen, maar we hebben geen verplichting om dit te dien. Je gaat ermee akkoord dat het jouw verantwoordelijkheid is om wijzigingen aan onze site te volgen.

ARTIKEL 4 - WIJZIGING VAN DE SERVICE EN PRIJZEN

De prijzen van onze producten zijn onderhevig aan verandering zonder kennisgeving.
Wij behouden ons het recht om de Dienst (of een deel of inhoud daarvan) op elk moment te wijzigen of te stoppen zonder voorafgaande kennisgeving.
Wij zijn niet aansprakelijk jegens u of een derde partij voor een wijziging, prijs verandering, schorsing of intrekking van de Dienst.

ARTIKEL 5 - PRODUCTEN OF DIENSTEN (indien van toepassing)

Bepaalde producten of diensten kan uitsluitend online beschikbaar zijn via de website. Deze producten of diensten kunnen voorzien in beperkte hoeveelheden te hebben en zijn onderhevig ruilen of retourneren alleen volgens onze Retourenbeleid.
We hebben ons best gedaan om zo nauwkeurig mogelijk de kleuren en afbeeldingen van onze producten weer te geven die bij de winkel verschijnen. We kunnen niet garanderen dat de weergave van een kleur op jouw computermonitor nauwkeurig is.
Wij behouden ons het recht voor, maar zijn niet verplicht, om de verkoop van onze producten of diensten aan personen, geografische regio of jurisdictie te beperken. We kunnen dit recht van geval tot geval uitoefenen. Wij behouden ons het recht voor om de hoeveelheden producten of diensten die wij aanbieden te beperken. Alle beschrijvingen van producten of de prijsstelling van producten kunnen op elk moment zijn aan wijzigingen onderhevig zonder voorafgaande kennisgeving, naar ons eigen goeddunken. Wij behouden ons het recht voor om een ​​product op elk moment beëindigen. Een aanbod voor een product of dienst op deze site is ongeldig waar verboden.
Wij garanderen niet dat de kwaliteit van producten, diensten, informatie of ander door jou gekochte of verkregen materiaal aan jouw verwachtingen zal voldoen, of dat eventuele fouten in de service zullen worden gecorrigeerd.

ARTIKEL 6 - DE NAUWKEURIGHEID VAN DE FACTURERING EN ACCOUNT INFORMATIE

Wij behouden ons het recht voor om elke bestelling die u plaatst bij ons te weigeren. Wij kunnen, naar eigen goeddunken, de hoeveelheden beperken of annuleren gekocht per persoon, per huishouden of per bestelling. Deze beperkingen kunnen zijn voor bestellingen geplaatst door of onder dezelfde klantenrekening, dezelfde creditcard, en / of orders die dezelfde facturering en / of verzendadres. In het geval dat we een bestelling veranderen of annuleren, kunnen wij proberen om dit te melden door contact op de e-mail en / of factuuradres / telefoonnummer dat op het moment dat de order is geplaatst. Wij behouden ons het recht om bestellingen die, naar eigen oordeel, lijken te zijn geplaatst door dealers, wederverkopers en distributeurs te beperken of te verbieden.

Je gaat ermee akkoord om actuele, volledige en nauwkeurige aankoop- en accountgegevens te verstrekken voor alle aankopen die je in onze winkel doet. Je gaat ermee akkoord om jouw account en andere gegevens, waaronder jouw e-mailadres en creditcardnummers en vervaldata te updaten, zodat wij jouw transacties kunnen voltooien en contact met je opnemen als dat nodig is.

Voor meer details kun je ons Retourenbeleid raadplegen.

ARTIKEL 7 - OPTIONELE TOOLS

Wij kunnen je toegang geven tot de tools van derden waarover wij geen controle of inbreng hebben.
Je erkent en gaat ermee akkoord dat wij toegang tot dergelijke tools bieden "zoals ze zijn" en "zoals beschikbaar", zonder enige garanties, toezeggingen of voorwaarden van welke aard dan ook en zonder goedkeuring. Wij zijn op geen enkele aansprakelijkheid voor hetgeen voortvloeit uit of in verband met jouw gebruik van optionele instrumenten van derden.
Elk gebruik door jou van optionele tools aangeboden via de site is geheel op eigen risico en discretie en je dient ervoor te zorgen dat je bekend bent met de voorwaarden waaronder hulpmiddelen worden verstrekt door de desbetreffende externe leverancier (s), en deze goedkeurt.
We kunnen, in de toekomst, ook nieuwe diensten en/of functies via de website aanbieden (met inbegrip van, de introductie van nieuwe instrumenten en middelen). Dergelijke nieuwe functies en/of diensten zijn eveneens onderworpen aan deze Servicevoorwaarden.

ARTIKEL 8 - LINKS VAN DERDEN

Bepaalde content, producten en diensten die via onze service aangeboden zijn kunnen materialen van derden bevatten.
Links naar een derde-partij op deze site kunnen je naar de websites van derden leiden die niet direct aan ons aangesloten zijn. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het onderzoeken of beoordelen van de inhoud of nauwkeurigheid en wij garanderen niet en zal geen enkele aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid voor enige materialen van derden of websites, of voor enige andere materialen, producten of diensten van derden.
Wij zijn niet aansprakelijk voor eventuele schade of schade met betrekking tot de aankoop of het gebruik van goederen, diensten, middelen, de inhoud, of andere transacties in verband met websites van derden. Lees zorgvuldig beleid en praktijken van de derde-partij en zorg ervoor dat je ze begrijpt voordat je een transactie aangaat. Klachten, claims, zorgen of vragen over producten van derden moeten worden gericht aan de derde partij.

ARTIKEL 9- GEBRUIKERSCOMMENTAAR, FEEDBACK EN ANDERE INZENDINGEN

Indien je, op ons verzoek, ons bepaalde specifieke inzendingen stuurt (bijvoorbeeld wedstrijdinzendingen) of je zonder ons verzoek ons je creatieve ideeën, suggesties, voorstellen, plannen, of andere materialen toestuurt, hetzij online, per e-mail, per post of anderszins (gezamenlijk, 'opmerkingen'), dan ga je ermee akkoord dat wij te allen tijde, zonder enige beperking, jouw opmerkingen die je naar ons hebt gestuurd kunnen bewerken, kopiëren, publiceren, verspreiden, vertalen en anderszins kunnen gebruiken in elk medium. We zijn en zullen niet verplicht zijn (1) om enige opmerkingen vertrouwelijk te bewaren; (2) tot vergoeding van eventuele opmerkingen; of (3) om te reageren op eventuele opmerkingen.

Gaat u ermee akkoord dat uw commentaar niet zal schenden enig recht van derden, waaronder het auteursrecht, handelsmerk, privacy, persoonlijkheid of andere persoonlijke of eigendomsrechten. U stemt er verder mee dat uw commentaar niet zal bevatten lasterlijk of anderszins onwettig, beledigend of obsceen materiaal, of bevat elke computer virus of andere malware die op enigerlei wijze kunnen beïnvloeden de werking van de Dienst of gerelateerde website. U mag geen gebruik maken van een vals e-mailadres, doen alsof ze iemand anders dan jezelf te zijn, of anderszins misleiden ons of derde partijen met betrekking tot de herkomst van eventuele opmerkingen. U bent zelf verantwoordelijk voor eventuele opmerkingen te maken en hun nauwkeurigheid. Wij nemen geen verantwoordelijkheid en zijn niet aansprakelijk voor eventuele opmerkingen geplaatst door u of een derde partij.

ARTIKEL 10 - PERSOONLIJKE INFORMATIE

Jouw inzending van persoonlijke gegevens via de winkel wordt beheerd door ons Privacybeleid. Bekijk ons privacybeleid op de website

ARTIKEL 11 - FOUTEN, ONJUISTHEDEN EN OMISSIES

Af en toe kan er informatie op onze site of in de Dienst typefouten, onjuistheden of omissies bevatten, die betrekking hebben op productbeschrijvingen, prijzen, promoties, aanbiedingen, product verzendkosten, transittijden en beschikbaarheid. Wij behouden ons het recht voor om eventuele fouten, onjuistheden of omissies, te corrigeren en om bestellingen te wijzigen, te actualiseren of te annuleren indien gegevens op de Dienst of op een gerelateerde website op enig moment onjuist is zonder voorafgaande kennisgeving (inclusief nadat je je bestelling hebt ingediend).
Wij zijn niet verplicht om informatie in de Dienst of op een gerelateerde website bij te werken, te wijzigen of te verduidelijken, inclusief, zonder beperking, prijsinformatie, behalve zoals vereist door de wet. Er mag geen gespecificeerde update of verversingsdatum toegepast in de Dienst of op een gerelateerde website worden gebruikt om aan te geven dat alle informatie in de Dienst of op een gerelateerde website is gewijzigd of bijgewerkt.

ARTIKEL 12 - VERBODEN GEBRUIK

In aanvulling op andere verbodsbepalingen zoals uiteengezet in de Algemene Voorwaarden, bent u verboden gebruik te maken van de site of de inhoud ervan: (a) voor enig onwettig doel; (b) om anderen te werven om uit te voeren of deel te nemen aan onwettige handelingen; (c ) aan een internationale, federale, provinciale of nationale of regionale wetgeving, regels, wetten, of plaatselijke verordeningen schenden; (d) te schenden of ons intellectuele eigendomsrechten of de intellectuele eigendomsrechten van anderen; (e) om, mishandeling, belediging treiteren , kwaad, belasteren, laster, kleineren, te intimideren of discrimineren op basis van geslacht, seksuele geaardheid, religie, etniciteit, ras, leeftijd, afkomst of handicap; (f) om valse of misleidende informatie te verstrekken; (g) te uploaden of zenden virussen of enige andere vorm van kwaadaardige code die wordt of kan worden gebruikt op een manier die de functionaliteit of de werking van de Dienst of van een verwante website, andere websites, of het internet zal beïnvloeden; (h) te verzamelen of bijhouden van de persoonlijke informatie van anderen; (i) om spam, phishing, pharm, voorwendsel, spin, kruipen, of schrapen; (j) voor elke obscene of immorele doeleinden, of (k) te verstoren of te omzeilen de echtheidskenmerken van de Service of gerelateerde website, andere websites, of het internet. Wij behouden ons het recht voor om uw gebruik van de Dienst of gerelateerde website te beëindigen voor het overtreden van een van de verboden toepassingen.

ARTIKEL 13 - AANSPRAKELIJKHEIDSVERKLARING; BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

We kunnen niet garanderen of verklaren dat uw gebruik van onze dienst ononderbroken, tijdig, veilig of foutloos zal zijn.
Wij garanderen niet dat de resultaten die kunnen worden verkregen uit het gebruik van de dienst accuraat of betrouwbaar zal zijn.
U gaat ermee akkoord dat van tijd tot tijd kunnen we de service voor onbepaalde tijd verwijderen of de service op elk moment annuleren, zonder kennisgeving aan u.
U gaat hiermee akkoord dat uw gebruik van of het niet kunnen gebruiken van de service is op eigen risico. De service en alle producten en diensten aan u geleverd via de dienst zijn (behalve zoals uitdrukkelijk door ons) verstrekt 'as is' en 'zoals beschikbaar' voor uw gebruik, zonder enige vertegenwoordiging, garanties of voorwaarden van welke aard dan ook, expliciet of impliciet, met inbegrip van alle impliciete garanties of voorwaarden van verkoopbaarheid, handelskwaliteit, geschiktheid voor een bepaald doel, duurzaamheid, titel en niet-schending.
In geen geval zullen Wij, onze directeuren, functionarissen, werknemers, gelieerde ondernemingen, agenten, contractanten, stagiaires, leveranciers, dienstverleners of licentiegevers aansprakelijk zijn voor enig letsel, verlies, claim of enige directe, indirecte, incidentele, punitieve, speciale of gevolgschade van welke aard dan ook, met inbegrip van, maar niet beperkt tot gederfde winst, gederfde inkomsten, gemiste besparingen, verlies van gegevens, vervangingskosten of gelijkaardige schade, hetzij gebaseerd op contract, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), strikte aansprakelijkheid of anderszins, die voortvloeit uit uw gebruik van een van de service of producten die zijn verkregen met behulp van de service, of voor enige andere claim die op enigerlei wijze verband houdt met uw gebruik van de service of een product, inclusief, maar niet beperkt tot, fouten of weglatingen in enige inhoud, of enige andere verlies of schade van welke aard dan ook opgelopen als gevolg van het gebruik van de service of enige inhoud (of product) die is gepost, verzonden of anderszins beschikbaar is gesteld via de service, zelfs indien op de hoogte gesteld van de mogelijkheid ervan. Omdat sommige staten of rechtsgebieden de uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid voor gevolg- of incidentele schade niet toestaan, is onze aansprakelijkheid in dergelijke staten of rechtsgebieden beperkt tot de maximale mate die wettelijk is toegestaan.

ARTIKEL 14 - SCHADELOOSSTELLING

U stemt ermee in om ons en onze moedermaatschappij, dochterondernemingen, gelieerde ondernemingen, partners, functionarissen, directeuren, agenten, aannemers, licentiegevers, dienstverleners, onderaannemers, leveranciers, stagiaires en werknemers schadeloos te stellen, te verdedigen en te vrijwaren van elke claim of eis, inclusief redelijke honoraria van advocaten, gemaakt door een derde partij als gevolg van of voortvloeiend uit uw schending van deze Servicevoorwaarden of de documenten waarin zij door verwijzing zijn opgenomen, of uw schending van enige wet of de rechten van een derde partij.

ARTIKEL 15 - SCHEIDBAARHEID

In het geval dat enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden is bepaald te zijn onwettig, nietig of niet afdwingbaar is, wordt deze bepaling niettemin uitvoerbaar voor zover toegestaan ​​door de toepasselijke wetgeving, en de niet-afdwingbaar deel wordt geacht te worden gescheiden van deze Algemene Voorwaarden dienst, wordt deze vaststelling geen afbreuk aan de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige resterende bepalingen.

ARTIKEL 16 - OPZEGGING

De verplichtingen en aansprakelijkheid van de partijen voorafgaand aan de beëindigingsdatum opgelopen gelden ook na beëindiging van deze overeenkomst voor alle doeleinden.
Deze Algemene Voorwaarden zijn van kracht tenzij en totdat deze door u of ons beëindigd. U mag deze Gebruiksvoorwaarden op elk moment beëindigen door kennisgeving aan ons dat u niet langer wenst om onze diensten te gebruiken, of als u niet langer onze site gebruikt.
Als in onze enige oordeel het is u niet gelukt, of we vermoeden dat het is u niet gelukt, om te voldoen aan een voorwaarde of bepaling van deze Algemene Voorwaarden, wij kunnen deze overeenkomst op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving beëindigen waarbij u aansprakelijk blijft voor alle bedragen boven tot en met de datum van beëindiging, en / of op grond hiervan kunnen wij u de toegang ontzeggen tot onze Diensten (of een gedeelte daarvan).

ARTIKEL 17 - VOLLEDIGE OVEREENKOMST

Het mislukking bij ons om enig recht of bepaling van deze Algemene Voorwaarden uit te oefenen of te dwingen zal geen verklaring van afstand zijn van dit recht of deze bepaling.
Deze Gebruiksvoorwaarden en eventuele beleidsregels of werkingsregels geplaatst door ons op deze site of met betrekking tot de Dienst vormen de volledige overeenkomst en afspraken tussen u en ons en regelen uw gebruik van de Dienst, vervangen alle eerdere of gelijktijdige afspraken, communicatie en voorstellen , mondeling of schriftelijk, tussen u en ons (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, alle voorgaande versies van de Terms of Service).
Eventuele onduidelijkheden in de interpretatie van deze Algemene Voorwaarden zal niet worden geïnterpreteerd tegen de opstelling partij.

ARTIKEL 18 - TOEPASSELIJK RECHT

Deze Servicevoorwaarden en alle afzonderlijke overeenkomsten waarbij wij u Services leveren, worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van Frankrijk.

ARTIKEL 19 - WIJZIGING SERVICEVOORWAARDEN

U kunt de meest recente versie van de Algemene Voorwaarden te allen tijde herzien op deze pagina.
Wij behouden ons het recht voor, naar eigen goeddunken, te werken, te wijzigen of te vervangen een deel van deze Algemene Voorwaarden door het plaatsen van updates en wijzigingen op onze website. Het is uw verantwoordelijkheid om onze website regelmatig te controleren op wijzigingen. Uw voortgezet gebruik van of de toegang tot onze website of de dienst naar aanleiding van de bekendmaking van eventuele wijzigingen in deze Gebruiksvoorwaarden betekent acceptatie van deze wijzigingen.

SECTIE 20 - ALGEMENE VOORWAARDEN EN VOORWAARDEN VAN HET MARKETINGPROGRAMMA VOOR MOBIELE BERICHTEN MARKETING

Lerdge (hierna "wij", "ons", "onze") biedt een programma voor mobiele berichten (het "programma") aan, waarmee u akkoord gaat te gebruiken en waaraan u deelneemt in overeenstemming met deze algemene voorwaarden voor mobiele berichten en het privacybeleid (de "Overeenkomst"). Door u aan te melden voor of deel te nemen aan een van onze programma's, accepteert u en gaat u akkoord met deze algemene voorwaarden, inclusief, maar niet beperkt tot, uw instemming om eventuele geschillen met ons op te lossen door middel van bindende, individuele arbitrage, zoals beschreven in de "Geschillenbeslechting ” hieronder. Deze Overeenkomst is beperkt tot het Programma en is niet bedoeld om andere Algemene voorwaarden of Privacybeleid te wijzigen die de relatie tussen u en Ons in andere contexten kunnen regelen.

Gebruiker aanmelden: Het programma stelt gebruikers in staat om mobiele sms- / mms-berichten te ontvangen door zich bevestigend voor het programma aan te melden, bijvoorbeeld via online of toepassingsgebaseerde inschrijvingsformulieren. Ongeacht de opt-in-methode die u hebt gebruikt om deel te nemen aan het programma, gaat u ermee akkoord dat deze overeenkomst van toepassing is op uw deelname aan het programma. Door deel te nemen aan het programma, gaat u ermee akkoord om automatisch gebelde of vooraf opgenomen mobiele marketingberichten te ontvangen op het telefoonnummer dat is gekoppeld aan uw opt-in, en u begrijpt dat toestemming niet vereist is om een ​​aankoop bij ons te doen. Hoewel u ermee instemt berichten te ontvangen die zijn verzonden met behulp van een autodialer, zal het voorgaande niet worden geïnterpreteerd als de suggestie of implicatie dat een of al onze mobiele berichten worden verzonden met behulp van een automatisch telefoonkiesysteem ("ATDS" of "autodialer").  Bericht- en gegevenssnelheden zijn mogelijk van toepassing. 

Gebruiker afmelden:  Als u niet verder wilt deelnemen aan het programma of niet langer akkoord gaat met deze overeenkomst, gaat u ermee akkoord om STOP, END, CANCEL, UNSUBSCRIBE of QUIT te antwoorden op een mobiel bericht van ons om u af te melden voor het programma. Mogelijk ontvangt u een extra mobiel bericht waarin uw beslissing om u af te melden wordt bevestigd. U begrijpt en gaat ermee akkoord dat de voorgaande opties de enige redelijke methoden zijn om u af te melden. U begrijpt ook en gaat ermee akkoord dat elke andere methode om u af te melden, inclusief, maar niet beperkt tot, het sms'en van andere woorden dan hierboven uiteengezet of het mondeling vragen van een van onze medewerkers om u van onze lijst te verwijderen, geen redelijk middel is om u af te melden. .

Informatieplicht en vrijwaring:  Als u op enig moment van plan bent te stoppen met het gebruik van het mobiele telefoonnummer dat is gebruikt om u te abonneren op het programma, inclusief het annuleren van uw serviceplan of het verkopen of overdragen van het telefoonnummer aan een andere partij, gaat u ermee akkoord dat u het afmeldingsproces voor gebruikers voltooit. hierboven uiteengezet voordat u uw gebruik van het mobiele telefoonnummer beëindigt. U begrijpt en gaat ermee akkoord dat uw toestemming om dit te doen een wezenlijk onderdeel is van deze algemene voorwaarden. U gaat er verder mee akkoord dat, if u stopt met het gebruik van uw mobiele telefoonnummer zonder ons op de hoogte te stellen van een dergelijke wijziging, gaat u ermee akkoord dat u verantwoordelijk bent voor alle kosten (inclusief advocatenkosten) en aansprakelijkheden die door ons worden gemaakt of door een partij die helpt bij de levering van de mobiele telefoon berichten, als gevolg van claims die zijn ingediend door persoon (personen) aan wie later dat mobiele telefoonnummer wordt toegewezen.  Deze plicht en overeenkomst blijft van kracht na elke annulering of beëindiging van uw overeenkomst om deel te nemen aan een van onze Programma's.

U GAAT ERMEE AKKOORD DAT U ONS SCHADELIJK ZAL VRIJWAREN, VERDEDIGEN EN ONS SCHADELIJK HOUDT VAN ENIGE CLAIM OF AANSPRAKELIJKHEID ALS GEVOLG VAN UW ONS KENNISGEVING VAN EEN VERANDERING IN DE INFORMATIE DIE U HEEFT VERSTREKT, MET INBEGRIP VAN ENIGE CLAIM OF AANSPRAKELIJKHEID ONDER DE TELEFOON § CONSUMENTENBESCHERMING 47 e.v., OF SOORTGELIJKE STAAT EN FEDERALE WETGEVING, EN ENIGE REGELGEVING DIE DAARONDER IS GEPROMULEERD ALS GEVOLG VAN ONS DIE POGEN CONTACT MET U OP TE NEMEN OP HET MOBIELE TELEFOONNUMMER DAT U HEEFT GEGEVEN.

Programma beschrijving: Zonder de reikwijdte van het Programma te beperken, kunnen gebruikers die zich aanmelden voor het Programma berichten verwachten over de marketing en verkoop van meubels en interieurproducten.

Kosten en frequentie: Er kunnen bericht- en datatarieven van toepassing zijn. Het programma omvat terugkerende mobiele berichten, en aanvullende mobiele berichten kunnen periodiek worden verzonden op basis van uw interactie met ons.

OndersteuningsinstructiesVoor ondersteuning met betrekking tot het Programma, sms "HELP" naar het nummer waarvan u berichten hebt ontvangen of e-mail ons op service@lerdge.com.  Houd er rekening mee dat het gebruik van dit e-mailadres geen acceptabele methode is om u af te melden voor het programma. Afmeldingen moeten worden ingediend in overeenstemming met de hierboven beschreven procedures.

MMS-openbaarmaking: Het Programma verzendt SMS TM's (beëindigende berichten) als uw mobiele apparaat geen MMS-berichten ondersteunt.

Onze afwijzing van garantie: Het Programma wordt aangeboden op een "as-is" -basis en is mogelijk niet altijd in alle gebieden beschikbaar en werkt mogelijk niet verder in het geval van product, software, dekking of andere wijzigingen die door uw draadloze netwerkaanbieder zijn aangebracht. We zijn niet aansprakelijk voor vertragingen of storingen bij de ontvangst van mobiele berichten die verband houden met dit programma. Levering van mobiele berichten is onderhevig aan effectieve verzending door uw draadloze serviceprovider / netwerkoperator en valt buiten onze controle. T-Mobile is niet aansprakelijk voor vertraagde of niet bezorgde mobiele berichten.

Vereisten voor deelnemers:  U moet over een eigen draadloos apparaat beschikken dat in staat is tot tweerichtingsberichten, een deelnemende mobiele aanbieder gebruiken en een abonnee van een draadloze dienst zijn met een sms-dienst. Niet alle gsm-providers bieden de nodige service om deel te nemen. Controleer uw telefoonmogelijkheden voor specifieke sms-instructies.

Leeftijdsbeperking:  U mag geen gebruik maken van het Platform als u jonger bent dan dertien (13) jaar. Als u het Platform gebruikt of erbij betrokken bent en tussen de dertien (13) en achttien (18) jaar oud bent, moet u de toestemming van uw ouder of wettelijke voogd hebben om dit te doen. Door het Platform te gebruiken of erbij betrokken te zijn, erkent u en gaat u ermee akkoord dat u niet jonger bent dan dertien (13) jaar, tussen de dertien (13) en achttien (18) jaar oud bent en toestemming hebt van uw ouders of wettelijke voogd om het te gebruiken of zich bezighouden met het Platform, of meerderjarig zijn in uw rechtsgebied. Door het Platform te gebruiken of erbij betrokken te zijn, erkent u en stemt u ermee in dat u volgens de toepasselijke wetgeving van uw rechtsgebied het Platform mag gebruiken en / of er toegang toe heeft.

Verboden inhoud:  U erkent en stemt ermee in om geen verboden inhoud via het platform te verzenden. Verboden inhoud omvat:

- Elke frauduleuze, lasterlijke, lasterlijke, schandalige, bedreigende, intimiderende of stalkende activiteit;

- Aanstootgevende inhoud, waaronder godslastering, obsceniteit, wellust, geweld, onverdraagzaamheid, haat en discriminatie op basis van ras, geslacht, religie, nationaliteit, handicap, seksuele geaardheid of leeftijd;

- Gepirateerde computerprogramma's, virussen, wormen, Trojaanse paarden of andere schadelijke code;

- Elk product, dienst of promotie die onwettig is wanneer een dergelijk product, dienst of promotie daarvan wordt ontvangen;

- Alle inhoud die betrekking heeft op en/of verwijst naar persoonlijke gezondheidsinformatie die wordt beschermd door de Health Insurance Portability and Accountability Act (“HIPAA”) of de Health Information Technology for Economic and Clinical Health Act (“HITEC” Act); en

- Alle andere inhoud die verboden is door de Toepasselijke Wet in het rechtsgebied van waaruit het bericht wordt verzonden.

Geschillenbeslechting: In het geval dat er een geschil, claim of controverse is tussen u en Ons, of tussen u en Stodge, LLC d/b/a Postscript of een andere externe serviceprovider die namens Ons optreedt om de mobiele berichten binnen de reikwijdte van het Programma, die voortvloeien uit of verband houden met federale of staatswettelijke claims, common law-claims, deze Overeenkomst, of de schending, beëindiging, handhaving, interpretatie of geldigheid daarvan, inclusief de bepaling van de reikwijdte of toepasbaarheid van deze overeenkomst om te arbitreren , zal een dergelijk geschil, claim of controverse, voor zover toegestaan ​​door de wet, worden bepaald door arbitrage in Ons, Moorpark, CA 93021 voor één arbiter.

De partijen komen overeen het geschil voor te leggen aan bindende arbitrage in overeenstemming met de Commercial Arbitration Rules van de American Arbitration Association (“AAA”) die dan van kracht zijn. Tenzij hierin anders is bepaald, past de arbiter de materiële wetten van het Federale Gerechtelijk Circuit waarin de hoofdvestiging van Uss is gevestigd, toe, zonder rekening te houden met de collisieregels. Binnen tien (10) kalenderdagen nadat het arbitrageverzoek aan een partij is betekend, moeten de partijen gezamenlijk een arbiter kiezen met ten minste vijf jaar ervaring in die hoedanigheid en die kennis heeft van en ervaring heeft met het onderwerp van het geschil. Als de partijen het niet eens zijn over een arbiter binnen tien (10) kalenderdagen, kan een partij de AAA verzoeken een arbiter te benoemen, die aan dezelfde ervaringseis moet voldoen. In geval van een geschil beslist de arbiter over de afdwingbaarheid en interpretatie van deze arbitrageovereenkomst in overeenstemming met de Federal Arbitration Act (“FAA”). De partijen komen ook overeen dat de regels van de AAA met betrekking tot noodmaatregelen van bescherming van toepassing zijn in plaats van een gerechtelijk bevel tot dwangbevel te vragen. De beslissing van de arbiter is definitief en bindend, en geen enkele partij heeft het recht van beroep, behalve die voorzien in sectie 10 van de FAA. Elke partij draagt ​​haar aandeel in de vergoedingen betaald voor de arbiter en de administratie van de arbitrage; de arbiter heeft echter de bevoegdheid om een ​​partij te gelasten alle of een deel van dergelijke vergoedingen te betalen als onderdeel van een goed gemotiveerde beslissing. De partijen komen overeen dat de arbiter de bevoegdheid heeft om advocatenhonoraria alleen toe te kennen voor zover uitdrukkelijk toegestaan ​​door de wet of het contract. De arbiter is niet bevoegd om punitieve schadevergoedingen toe te kennen en elke partij doet hierbij afstand van elk recht om punitieve schadevergoeding te vorderen of terug te vorderen met betrekking tot een geschil dat door arbitrage is opgelost. De partijen komen overeen om uitsluitend op individuele basis te arbitreren, en deze overeenkomst staat geen groepsarbitrage of vorderingen die als eiser of groepslid worden ingesteld in een groeps- of representatieve arbitrageprocedure toe. Tenzij wettelijk vereist, mag noch een partij, noch de arbiter het bestaan, de inhoud of de resultaten van een arbitrage bekendmaken zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van beide partijen, tenzij om een ​​wettelijk recht te beschermen of na te streven. Als een voorwaarde of bepaling van deze sectie ongeldig, onwettig of niet-afdwingbaar is in een rechtsgebied, zal een dergelijke ongeldigheid, onwettigheid of niet-afdwingbaarheid geen enkele andere voorwaarde of bepaling van deze sectie beïnvloeden of een dergelijke voorwaarde of bepaling in een ander rechtsgebied ongeldig maken of onuitvoerbaar maken . Als een geschil om welke reden dan ook voor de rechtbank in plaats van arbitrage wordt beslecht, zien de partijen hierbij af van elk recht op een juryrechtspraak. Deze arbitragebepaling blijft van kracht na elke annulering of beëindiging van uw overeenkomst om deel te nemen aan een van onze programma's.

Diversen: U garandeert en verklaart tegenover ons dat u alle noodzakelijke rechten, macht en bevoegdheid hebt om in te stemmen met deze voorwaarden en uw verplichtingen hieronder na te komen, en niets in deze overeenkomst of in de uitvoering van dergelijke verplichtingen zal u in strijd met enig ander contract plaatsen. of verplichting. Het nalaten van een van de partijen om in enig opzicht enig recht uit te oefenen waarin hierin wordt voorzien, wordt niet beschouwd als een verklaring van afstand van enige verdere rechten hieronder. Als een bepaling van deze Overeenkomst niet-afdwingbaar of ongeldig blijkt te zijn, zal die bepaling worden beperkt of geëlimineerd tot het minimum dat nodig is, zodat deze Overeenkomst verder volledig van kracht en van kracht en afdwingbaar blijft. Alle nieuwe functies, wijzigingen, updates of verbeteringen van het programma zijn onderhevig aan deze overeenkomst, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders vermeld. We behouden ons het recht voor om deze overeenkomst van tijd tot tijd te wijzigen. Alle updates van deze overeenkomst worden aan u meegedeeld. U erkent uw verantwoordelijkheid om deze overeenkomst van tijd tot tijd te herzien en op de hoogte te zijn van dergelijke wijzigingen. Door na dergelijke wijzigingen aan het programma te blijven deelnemen, accepteert u deze overeenkomst, zoals gewijzigd.

ARTIKEL 20 - CONTACT INFORMATIE

Deze website wordt beheerd door Shenzhen Qianhai Lerdge Technologie Co., Ltd (Adres: 330, Yifangtiandi Internet Industry Park, Gushu 2nd Road, Xixiang Town, Bao'an District, Shenzhen, China 518103). 

Vragen over de Servicevoorwaarden moeten naar ons worden gestuurd via service@lerdge.com.

-------------------------